Hva er A/B-testing?

En A/B-test, også kalt split testing, handler om å teste to forskjellige versjoner av et element over samme tidsrom, for å finne ut hvilken variant som gir best resultater. Typiske elementer i digital markedsføring er landingsside, e-post, CTA.

Eksempel: Versjon A av CTA-en er rød. Versjon B av CTA-en er blå.

Eksempel: Versjon A av landingssiden har røde elementer. Versjon B av landingssiden har blå elementer.

Eksempel: Versjon A av e-posten har emnefeltet «Produkt X er på salg». Versjon B av e-posten har emnefeltet «Rabatt på produkt X».

Målet med å A/B-teste er å finne ut hvilken versjon som gir best resultater i form av antall klikk og konvertering.

I praksis kan alt på nettsiden og alt av markedsføringen din A/B-testes. Hovedregelen er å teste et element av gangen, for å avklare hvilket spesifikt element som fører til endring i klikk og konvertering.