Hva er åpningsrate på e-post?

En åpningsrate er prosentandelen som har åpnet e-postene en bedrift har sendt ut til sine mottakere.

Eksempel: Ut av 1000 e-postmottakere var det 125 som åpnet e-posten.

Antall e-poster åpnet ÷ antall e-poster sendt * 100

125 ÷ 1000 * 100 = 12,5 % åpningsrate