Person ved pc-skjerm

Webcourse

Komplett administrasjonssystem for kurs og opplæring

WebCourse er et administrasjonssystem med omfattende funksjonalitet for planlegging, utvikling, påmelding, administrasjon, gjennomføring og oppfølging av tiltak innen kurs og opplæring.

Planlegging

I WebCourse kan du utvikle fagplaner, bestemme hvilken kompetanse fullført kurs skal gi, sette krav til forkunnskaper, velge opplæringsmetode (e-læring, klasseromskurs, internt/eksternt, etc.), lage øvingsoppgaver og avsluttende prøver, gjøre avtaler med kursledere, sette agenda, fastsette kursplan, booke kursrom og evt. overnatting, etc. 

Kursadministrasjon

Har du ansvar for å administrere gjennomføringen av opplæringstiltak, vil du finne mye støtte i dette systemet. Modulen viser frem kursplanen på web, håndterer påmeldinger direkte fra deltakere eller deres ledere, og bekrefter påmelding. Administrator logger inn i en egen portal, og kan derfra enkelt endre/flytte/avlyse kurs. Systemet håndterer varsling av påmeldte deltakere, kursledere, arrangementssteder etc. Agenda, kursdokumentasjon, prøver og evalueringsskjemaer kan vises på skjerm eller skrives ut. 

Kursgjennomføring

Kurs og opplæringstiltak kan gjennomføres som klasseromskurs, selvstudium med eller uten øvingsoppgaver og test(er) eller som e-læring. Kurset/opplæringstiltaket kan startes i systemet, så gjennomføres ihht kursplanen i eller utenfor systemet. Avsluttende prøve kan gjerne gjennomføres i systemet selv om kurset i seg selv gjennomføres utenfor. Brukerne av systemet får tilgang til en personalisert portal hvor hver enkelt kan se og endre sin informasjon, se kurspåmeldinger og relevante kurs, melde seg på, ta selvstudier, gjennomføre øvingsoppgaver, tester, etc.