Rejlers Norge AS:

Webredaktør for Rejlers

Da Rejlers skulle samle alle sine nettsider på en felles plattform, inviterte de oss til å fylle en utvidet webredaktør-rolle i Norge. Rejlers er et av Nordens største rådgivende ingeniørselskaper innen energi, elprosjektering, elkraft, elsikkerhet, jernbane og telecom. MarkedsPartner har samarbeidet med Rejlers siden de i 2009 etablerte seg i Norge, og vi har fulgt selskapet i en kraftig vekstperiode

Vi utfører en rekke innholdsrelaterte oppgaver på rejlers.no - bl.a.:

  • Tekstarbeider, inkl. utforming, tilrettelegging og informasjonsinnhenting 
  • Billedbehandling
  • Publisering Struktur og navigasjon
  • Kvalitetssikring, oppdatering og vedlikehold
  • Dokumentasjon
  • Opplæring Domener og DNS
  • Brukerstøtte

Samarbeidet skjer innenfor rammen av vårt produkt "Webredaktørstøtte", hvor 4 dyktige medarbeidere hver dag bistår våre kunder med tilsvarende oppgaver. Rask respons, høy servicegrad, god kvalitet og hyggelig samarbeidsform er viktige stikkord!

Vår rolle:

Webredaktør

"Rejlers vokser raskt i Norge gjennom oppkjøp av virksomheter samt gjennom organisk vekst. Det høye tempoet fordrer derfor gode samarbeidspartnere som kan merkevarebygging i flere media, som leverer raskt og som leverer med høy kvalitet, første gang.  Vi setter stor pris på samarbeidet med MarkedsPartner og ser fram til fortsettelsen."

Jan Harald Narum Markeds- og kommunikasjonsdirektør
Rejlers Norge AS