eSmart Systems:

Visuell profil, web og markedsplanlegging for eSmart Systems

eSmart Systems leverer neste generasjons programvare til aktørene i energimarkedet, og henvender seg til et globalt marked. eSmart Systems bygger på mer enn 20 års erfaring i utvikling og leveranser av IT-systemer til energiselskaper i Norge og utlandet, hvor håndtering av store mengder data og virksomhetskritiske transaksjoner har vært avgjørende suksessfaktorer. Effektiv bruk av energimarkedsdata i en smart grid-sammenheng står sentralt i deres arbeid.

Vi har samarbeidet med nøkkelpersonene i eSmart Systems i en årrekke, og da markedsføringen av eSmart skulle etableres ble samarbeidet videreført i nye rammer.

Markedsstrategisk rådgivning, logo, visuell profil, web, tekster, illustrasjoner, markedsplanlegging, presentasjoner og markedsmateriell er noen av oppgavene vi har gjennomført for eSmart.

Vår rolle:

Markedsstrategisk rådgivning, logo, visuell profil, interaksjonsdesign, implementering, tekstforfatter, budskapsutvikling, markedsplanlegging

Teknologi:

Umbraco CMS, eMarketeer

"Vi har jobbet med en rekke selskaper for utvikling av webløsninger, markedsføring og  profilering gjennom mange år. MarkedsPartner skiller seg ut som en pålitelig leverandør med svært god kvalitet i leveransene. Vi har derfor valgt å samarbeide langsiktig med MarkedsPartner."

Knut H. H. Johansen
CEO
eSmart Systems AS