4SERVICE Gruppen AS:

Webstrategi og responsivt design

4SERVICE driver forpleining og catering på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen, kantinevirksomhet for offentlige og private bedrifter, samt anleggshotell for verksteds- og entreprenørbransjen. Da selskapet tok kontakt med oss, hadde de behov for en ny web som kommuniserte bedre hvilke tjenesteområder de satset på. Det gamle nettstedet gjenspeilet dårlig hvem de var og hva de gjorde. Det var en helt flat informasjonsside som ikke la opp til konvertering, som ikke var responsiv og som bar preg av å være gammel.

Strategi og budskapsutvikling

Vi startet prosessen med å gjøre et forprosjekt basert på MarkedsPartners metode for webstrategi. Her gikk vi nøye gjennom målgruppene og deres forventninger, og definerte hvilken misjon nettstedet skulle ha i 4SERVICE sin overordnede strategi.

Siden det meste av selskapets omsetning kommer fra anbudssalg, ble det raskt klart at nettstedets hovedoppgave var å skape et godt førsteinntrykk og være et forsterkende element i en anbudsprosess, når innkjøpere gjør research på de potensielle leverandørene.

Vi jobbet derfor en del med språket og begrepsbruken, som på den gamle weben var inkonsekvent og noe innenfra og ut. Selv om nettstedet i hovedsak skulle støtte anbudsprosesser, driver 4SERVICE også salg på tradisjonelt vis. Her er det viktig å være synlig på søkemotorene, og innhold, menypunkter og tjenestebeskrivelser ble laget basert på analyser av hvilke ord og uttrykk potensielle kunder bruker.

Autentiske bilder

Autentiske bilder av høy kvalitet er med på å skape troverdighet, og selskapet hadde gjort en god jobb med å ta slike bilder. Utfordringen var at den enorme samlingen bilder var lagret på server med dårlig struktur og dårlig søkbarhet. Til tross for den innsatsen de hadde lagt ned i gode bilder var de mer eller mindre utilgjengelig for medarbeiderne, som satt på ulike geografiske lokasjoner. 

Dette løste vi ved å integrere DAM-systemet (Digital Asset Management) Third Light mediabase i nettstedet, som ble bygget i Umbraco CMS. Det har revolusjonert webredaktørenes hverdag og gjort det enkelt for både fotografer og medarbeidere å laste opp og finne bilder.

Bygget ut løsningen med flere nettsteder

4SERVICE har flere selskaper som driver med nærliggende tjenesteområder, og det var en viktig del av leveransen å raskt få etablert nettsteder til disse selskapene. Disse nettstedene ligger i samme Umbraco-løsning med responsivt design, men på separate domener og med enkelte designtilpasninger.

Vår rolle:

Rådgivning, webstrategi, webutvikling, webdesign

Teknologi:

Umbraco CMS, Third Light mediabase

«Vi er veldig godt fornøyd med prosessen fra oppstart til ferdig leveranse. MarkedsPartner leverte raskt uten å gå på kompromiss med kvalitet. Vi setter også pris på den raske responstiden de har når vi sitter fast. Umbraco er også et brukervennlig publiseringssystem som er enkelt å jobbe med, både når det gjelder tekst, bilder og utarbeidelse av nye undersider. Dagens løsning er basert på det behovet vi hadde, og har løftet vår merkevare til det nivået hvor den hører hjemme.»

Gro Elisabeth Kolberg
4SERVICE AS