Ringstad Transport AS:

Responsiv redesign: mobil, nettbrett og PC i samme løsning

Ringstad Transport ønsket å ha et mobilt nettsted for å komplettere sitt eksisterende nettsted, samt å møte det stadig økende antall besøkende via mobiltelefon.  Innledningsvis prøvde de en enkel tredjeparts-løsning, men fant raskt ut at denne ikke tilførte verdi.

Nettstedet har fungert svært bra på PC, og vi ønsket å ta med eksisterende innhold, design og funksjonalitet over på mobile plattformer. 

Etter et forprosjekt fant vi at det beste for kunden ville være å gjøre en responsiv, eller adaptiv versjon av nettstedet slik at det automatisk tilpasses skjermstørrelsen uten at det går utover bruksopplevelsen. Alt innhold vises uansett om man benytter PC, nettbrett eller mobil, og sidene vedlikeholdes fra Syzweb admin som én løsning.

Et responsivt design passer svært godt for nettsteder som ikke er store og tunge, siden man må ta hensyn til at alt som vises på PC også skal vises på en liten mobilskjerm uten å belaste den besøkende med store datamengder. Ved å implementere et responsivt design legger man funksjonalitet mye nærmere en moderne brukeropplevelse, som gjør større nytte av tilgjengelig funksjonalitet som kart, e-post og sosiale medier. Besøkende slipper å zoome inn og ut, og besøket på mobiltelefon føles like naturlig som på en PC.

 

Mer om separat mobilløsning, delvis integrasjon eller responsiv design ›

Vår rolle:

Rådgivning, interaksjonsdesign, responsivt design, programmering og implementering

Teknologi:

Syzweb CMS, responsiv design