Høgskolen i Østfold:

Moderne årsrapport med magasinpreg traff blink hos HiØs samarbeidspartnere

Høgskolen i Østfold vedtok i 2012 en ambisiøs, men motiverende visjon: HiØ skal bli Norges mest attraktive høgskole! MarkedsPartner fikk i oppdrag å lage en årsrapport som kunne la skolens samarbeidspartnere i akademia, næringsliv og i det offentlige få en smakebit av helhetsopplevelsen av HiØ.

Bakgrunn

Høgskolen i Østfold er allerede landets fjerde mest populære skole å søke seg til, og med 500 ansatte og 5 000 studenter er den Østfolds største arbeidsplass. Blant verdiene som hentes frem som forklaring på hvorfor skolen er så godt likt, er ordet "nærhet" - den tette dialogen mellom studenter og ansatte. MarkedsPartner fikk i oppdrag å lage en årsrapport som kunne la skolens samarbeidspartnere i akademia, næringsliv og det offentlige få en smakebit av helhetsopplevelsen av HiØ. 

Årsrapport med magasinpreg

Det ble tidlig gjort en strategisk beslutning om å produsere en spennende og utradisjonell, men samtidig profesjonell årsrapport. Siden den offisielle årsrapporten som skolen er pliktig å produsere har et formelt språk med strenge føringer for layout, innhold og struktur, hadde vi friere tøyler i populærvarianten av denne. 

Vi løste dette med å gi årsrapporten et magasinpreg. 24 sider med featuresaker, store og fargerike bilder, infografikk, portrettintervjuer og bildemontasjer. Samtidig bevarte vi årsrapportens innholdsnorm, ved å hente ut de viktigste elementene fra den offisielle årsrapporten, og presenterte disse i ulike genrer. 

Offline til Online

HiØs nettsted er svært produktivt, med flere hundre nyhetsartikler hvert år. Vi ønsket å gi leserne av årsrapporten en smakebit av årets høydepunkter på hiof.no, og samtidig muligheten til å lese dem i sin helhet på en enkel måte. 

Dette løste vi ved å legge dem i en "filmstripe" nederst på hver side i rapporten. Her ble de mest interessante utvalgte sakene presentert i tidskronologisk rekkefølge med dato, tittel og ingress. De som ønsket å lese mer, kunne hente fram mobilen sin og scanne en QR-kode, og så bli tatt direkte til den aktuelle saken på hiof.no. 

Resultatet har blitt en profesjonell og innbydende årsrapport, som har truffet målgruppen godt, og som har presentert HiØ på en måte både studenter og ansatte kan være stolt over.

Vår rolle:

Idé, design, infografikk, layout, tekst, formvalg, research

“Høgskolen i Østfold ville i 2013 prøve å nå sine samarbeidspartnere på en enda bedre måte med sin årsrapport. MarkedsPartner kom med gode innspill til en ny metode å lage vår årsrapport på, og gjorde også hele arbeidet med skrive- og designprosess. Årsrapporten for 2012 er en rapport vi er stolte av å ha laget, og vi har fått gode tilbakemeldinger fra både våre samarbeidspartnere og fra egne ansatte på endelig rapport.”

Tore Petter Engen,
informasjonssjef Høgskolen i Østfold