Veng Norge A/S:

Fra påvirkning til salg

Veng Norge A/S er en landsdekkende leverandør av bildeler. Selskapets hovedprodukt er karosserideler. I tillegg til karosserideler importerer selskapet lykter, eksosanlegg, hengerfester, radiatorer og speil mm.

Som en viktig del av deres markedsstrategi hadde selskapet behov for et nytt nettsted som rettet seg både mot sluttkunder, så vel som proffkunder.

MarkedsPartner jobber tett med Veng i alt av markedsføringsaktiviteter, og webløsningen utgjør en viktig del av selskapets markedsføring

Nettstedet er todelt i ett område rettet mot forbrukermarkedet og ett område rettet mot proffmarkedet. Begge områdene søker å bygge positive holdninger til alternative karosserideler. Dette skjer gjennom å fronte utdaterte holdninger og informere om de faktiske fordelene ved å velge alternative deler.

Forbrukere og proffkunder har ulike forkunnskaper og behov. Det var derfor helt nødvendig med en todeling av nettstedet for å sikre optimal tilpasning av kommunikasjon mot de ulike målgruppene. 

Nettstedet inneholder en bildelekatalog som proffkunder også kan handle direkte i fra. Katalogen benytter det siste av tilgjengelig teknologi og det er lagt stor vekt på et intuitivt og effektivt grensesnitt som igjen gir seg utslag i en bedre kundeservice og handleopplevelse. Løsningen er integrert mot 3 ulike tredjeparter for å sikre maksimalt oppdatert informasjon og effektiv ordrehåndtering. 

Ekstranettet/kundenettet er kun tilgjengelig for proffkunder og inneholder nyttige ressurser som både forenkler rutiner for Veng og deres kunder. Løsningen er svært skalerbar og vil bli videre utvidet i tiden som kommer.

Vår rolle:

Strategi, visuelt design, webredaktør, implementering, integrasjoner, internettmarkedsføring

Teknologi:

Syzweb CMS, Syzweb netthandel, forhandlersøk, kundenett, online delekatalog, diverse integrasjoner