Nettpartner:

En solid aktør og trygg leverandør

Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for distribusjon av elektrisitet, fjernsynssignaler, datasignaler, gass og væske. Nettpartner arbeider i hele verdikjeden: fra prosjektering og bygging, til vedlikehold, oppgradering og kontroll/tilsyn. Hovedkontoret ligger på Vinterbro, og selskapet har hele Norge som markedsområde.

MarkedsPartner har levert nettsider til selskapet og leverer rådgivningstjenester innen markeds- og forretningsstrategi.

Nettpartner ønsket et nettsted som skulle være fundamentet for all ekstern kommunikasjon for selskapet. Etter en grundig analyseprosess, ble det utarbeidet en liste over hva nettstedet skulle bidra med til selskapet og hvordan de skulle komme dit.

Nettsidene inviterer til kontakt og viser bredden i tjenestespekteret. Nettstedet har en oversiktlig menystruktur med inngang til de ulike produktene og tjenestene. Det skal være enkelt for potensielle og eksisterende kunder til å finne frem. Tekstene er tilpasset de ulike målgruppene, med riktig fagsjargong og illustrerende bilder i riktig format, gir det et overbevisende inntrykk. Sidene med kjernebudskap er viktige - de gir deg muligheten for fordypning og riktig kontaktperson. 

Vår rolle:

Strategi, webdesign, teknisk implementering, tilpasning av tekst og bilder

Teknologi:

Syzweb CMS, krysspublisering, kobling av kontaktpersoner