Wirescan AS:

Annonseutvikling for teknologiselskap

Wirescan AS leverer produkter og tjenester for diagnose og tilstandsvurdering av elektriske kabler i utilgjengelige miljøer. Selskapet ble etablert høsten 2005 for å industrialisere og kommersialisere den unike LIRA teknologien, utviklet ved Institutt for Energiteknikk (IFE) i Halden.

Arbeidet med annonseutvikling ble igangsatt etter arbeid med markeds- og kommunikasjonsstrategi - en prosess hvor en rådgiver fra MarkedsPartner fungerte som prosessleder og rådgiver i tett samspill med Wirescan.

Annonsenes kommunikative målsetting var å skape oppmerksomhet rundt risikoen for kabelbrudd og fortelle målgruppen at det nå finnes en god løsning for å minimere risikoen. Budskapet er formulert for å trykke på den latente ”smerten” ved å ikke ha kontroll på risikoen som LIRA kan være løsningen på. Annonsene ble rykket inn i det internasjonale tidsskriftet Offshore Engineer.

Vår rolle:

Kommunikasjonsstrategi, medievalg, budskapsutvikling, grafisk design, engelsk tekstforfatter